სისუფთავისა და ჰიგიენის აკადემია

Academy of cleaning and hygiene

ცოდნა ქმნის წარმატებას!

სასწავლო ცენტრი "სისუფთავისა და ჰიგიენის აკადემია" გთავაზობთ თეორიულ და პრაქტიკულ სემინარებს შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამების დისტანციური სემინარები

დასუფთავების განყოფილების მართვა

პროფესიონალური ქიმია KIEHL ის გამოყენება

ელექტრო მოწყობილობების მართვა და მოვლა

დიასახლისის მოვალეობა და პასუხისმგებლობა

Covid 19 ის რეგულაციების დაცვა

სამრეცხაო დანადგარების სპეციფიკაცია

სამრეცხაოს პროცესები და სტანდარტები

ჭურჭლის რეცხვა და HACCAP

აღჭურვილობის შერჩევა - მოხმარება

ზედაპირების აღდგენა და დაცვა